Leerplatform voor ondernemingsraden W&MD NN

Wil je aan dit platform meedoen. Geef je dan op!
Wil je aan het digitaal platform meedoen. Geef je dan op via Gerlanda.Dirksen@fnvformaat.nl !

Wat is de rol van de medezeggenschap bij besluiten als gevolg van de decentralisaties en transities van de AWBZ naar de WMO en de komst van de Participatiewet, van verzorgingsstaat naar participatiestaat?

Bovenstaande ontwikkelingen kunnen OR-leden uit de W&MD sector nu ook op ons digitale leerplatform met elkaar delen.

Samen leren staat hierin centraal.