Welzijn: Leerplatform Noord-Nederland

Wil je aan dit platform meedoen. Geef je dan op!
Wil je aan dit digitale leerplatform meedoen. Geef je dan op via Gerlanda.Dirksen@fnvformaat.nl !

 

Wat is de rol van de medezeggenschap bij besluiten als gevolg van de decentralisaties en transities van de AWBZ naar de WMO en de komst van de Participatiewet, van verzorgingsstaat naar participatiestaat?

De drie decentralisaties van Rijk en provincies naar gemeenten – van AWBZ naar WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet – en de verdere invoering van Welzijn Nieuwe Stijl stellen OR’en voor veel vragen en dilemma’s. Zij krijgen steeds meer te maken met experimenten, proeftuinen, wijkteams, het nieuwe werken, reorganisaties en de inzet van werknemers gericht op de eigen kracht van burgers. De uitvoering van de decentralisaties en transities verschilt per gemeenten en regio. Gemeenten werken steeds meer samen – met elkaar en met de maatschappelijke organisaties – om de transities inhoud te geven in steden, wijken en dorpen. Omdat de aanpak van de transities per regio verschilt, wil FNV Formaat ondernemingsraden in de gelegenheid stellen om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daartoe is dit platform voor Ondernemingsraden in Noord-Nederland opgericht. De eerste bijeenkomst van het platform vond plaats op woensdag 25 september 2013.

Netwerk- en leerplatform
Interactieve bijeenkomst voor, door en met OR-leden, waar kennis en ervaring delen centraal staat. Beginnende en ervaren OR-leden kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van thema’s met volop eigen inbreng van de deelnemers. Deze bijeenkomst is een start van meerdere bijeenkomsten.
Deelnemers kunnen ook gratis lid worden van een digitaal netwerk van OR-leden, dat wordt ondersteund door professionals van FNV Formaat en Abvakabo FNV.

Meer informatie:
Wilt u meer weten, neem dan contact met FNV Formaat via 0348 – 497 397 of rechtstreeks met Gerlanda Dirksen, gerlanda.dirksen@fnvformaat.nl of 06 – 525 99 024