Medezeggenschap

Volgens de VVD weten ondernemingsraden beter dan vakbonden waar op de werkvloer behoefte aan is. “Willen werknemers meer loon, of willen ze meer scholing. Willen ze meer loon en minder vakantiedagen of andersom.” Meer lezen..    

Het concurrentievermogen en de productiviteit verhogen: er is niets mis mee. Bedrijven die mee willen blijven doen, moeten innoveren. Ook niets mis mee. Maar gaat innovatie alleen over producten, processen en techniek? Of gaat het om meer? Sociale innovatie is het toverwoord! Werknemers betrekken, ruimte geven voor nieuwe ideeën, slimmer werken… Opmerkelijk echter dat sociale innovatie …

Sociale Innovatie met krachtige medezeggenschap Lees verder »

De term duurzaam inzetbaarheid is voor veel ondernemingsraden wel bekend. Althans er is al veel over geschreven en gezegd. Ook ik heb er met regelmaat seminars en trainingen over gegeven. Wat ik mij nu afvraag is…zit er anno 2014 nog leven in het thema Duurzaam Inzetbaarheid bij ondernemingsraden? Meer info klik op plaatje….

Het ‘goud’ in de ondernemingsraad. Ondernemingsraadsleden beschikken over diverse talenten, competenties of noem het ‘goud’ aan kennis en ervaring. De kunst is om dit ‘goud’ zo goed mogelijk in beeld te krijgen, te benoemen en in te zetten. Dat kan met de competentiemeter. Onlangs heb ik die toegepast bij een klant van mij …een ondernemingsraad. …

Dè competentiescan voor ondernemingsraden Lees verder »

OR-quiz met social media

Onlangs  heb ik een training van twee dagen met social media verzorgd voor een ondernemingsraad bestaande uit 21 deelnemers. Aan ons werd gevraagd om een prikkelende en leerzame training te ontwerpen die ook  de  OR-leden zou inspireren om meer gebruik te maken van social media. Voor meer info klik op plaatje!