Dé competentiescan voor ondernemingsraden

 

Het ‘goud’ in de ondernemingsraad.

Ondernemingsraadsleden beschikken over diverse talenten, competenties of noem het ‘goud’ aan kennis en ervaring. De kunst is om dit ‘goud’ zo goed mogelijk in beeld te krijgen, te benoemen en in te zetten. Dat kan met de competentiemeter van FNVFormaat.

Onlangs heb ik deze competentiemeter bij een goede  klant van mij toegepast.

Mijn klant is een  Ondernemingsraad (OR) bestaande uit 15 leden. Alle leden staan aan het begin van een nieuwe zittingsperiode van vier jaar en wil graag een zo goed mogelijk ontwikkeltraject hebben waardoor zij in staat zijn toe te werken naar een hoogwaardige medezeggenschap. Dit streven wordt mede ondersteund door de bestuurder van deze OR.

We zijn allereerst gestart met een kickoff waarin aandacht is besteed aan een gedragen OR missie, visie, ambities, waarden en doelstellingen. Op basis van die opbrengt hebben de OR leden een professionele presentatie gemaakt die zij hebben getoond aan de directie en het management van de organisatie. Vervolgens willen de leden graag een overzicht hebben van aanwezige en te ontwikkelen competenties van elk OR-lid. Dit overzicht dient dan als nul-meting voor het ontwerpen van het ontwikkeltraject voor de komende zittingsperiode. Heel goed en doordacht.

Ik deel de zorgvuldige werkwijze van mijn klant en heb in overleg met hen de competentiemeter toegepast.

 

scan competenties ondernemingsraad

 

De meting zelf    

De competentiemeting is een digitale  scan die individueel wordt ingevuld. Niet zomaar een scan, maar één die speciaal is afgestemd op en ontwikkeld voor de medezeggenschap. Door FNV Formaat samen met de Universiteit Tilburg.

Na invulling van de scan, ontvangt elk OR-lid afzonderlijk direct een overzicht van sterk en minder sterk ontwikkelde competenties. Als iedereen meedoet aan deze scan ontstaat er een heel goed overzicht van de competenties die sterk en minder sterk zijn vertegenwoordigd in de ondernemingsraad. Het is eigenlijk een nulmeting. Hieronder is een voorbeeld van een gecombineerde testuitslag die een beeld geeft van de eigen score afgezet tegen de totale groepsscore van de ondernemingsraad.

competentiescan ondernemingsraad

Het adviesgesprek en ontwikkelplan                                                                                                                 

Dit mooie spinnenweb heb ik als adviseur ontrafeld en dient als basis voor een schriftelijk advies voor elk individueel OR-lid en  de OR als geheel. Ieder lid ontvangt dit advies een week voor het persoonlijke gesprek met mij als adviseur. In dit gesprek worden de ambities,  wensen en scanuitslagen besproken van elk OR-lid. Daarna volgt een gesprek met het dagelijks bestuur van de OR.  Bij mijn klant heeft de bestuurder ook de competentiemeter ingevuld. Zeer waardevol!

Bovenstaande uitkomsten en inspirerende gesprekken leiden uiteindelijk tot een ontwikkeltraject wat is toegesneden op elk individu en de gehele ondernemingsraad.

Overigens kan elk individueel ontwikkeltraject beschreven en opgeslagen worden in een portfolio. Op die manier kunnen alle ontwikkelde competenties uit het spinnenweb ook worden ingezet in ieders gehele loopbaan. Zowel binnen als buiten de medezeggenschap!.

En dan?

Dan kan het ontwikkeltraject inhoudelijk verder ontworpen worden in samenspraak met het dagelijks bestuur of een tijdelijke scholingscommissie. Dit keer geen losstaande cursussen waarvan de resultaten en goede voornemens snel vervagen door de waan van de dag, maar een samenhangend leertraject. Waarin leren in gezamenlijke bijeenkomsten worden afgewisseld met leren in de praktijk. Door gerichte inhoudelijke thema’s te behandelen, te reflecteren op eigen handelen, ervaringen te delen met elkaar en te oefenen in de vaardigheden die nodig zijn. Dit vraagt van de leden tijd, aandacht en betrokkenheid!.

Het competentieprofiel van een hoogwaardig functionerende ondernemingsraad geldt daarbij als stip op de horizon.