De zelfregie van een ondernemingsraad

Een democratisch gekozen medewerkers overlegorgaan in een hiërarchische omgeving. Het kan met een ondernemingsraad.

Positie ondernemingsraad