De zelfregie van een ondernemingsraad

Een democratisch gekozen medewerkers overlegorgaan in een hiërarchische omgeving. Het kan met een ondernemingsraad.

Een ondernemingsraad van een organisatie heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie. Behalve de Wet op de Ondernemingsraden kan niemand bepalen wat de OR moet doen en hoe. Daar is de OR volledig vrij in. Die onafhankelijkheid van de OR is eigenlijk een bijzondere situatie. Een democratisch gekozen orgaan in een hiërarchische omgeving. De OR heeft dus ook geen baas boven zich en alleen de OR kan zichzelf opdrachten geven. Weliswaar is de directeur de hoogste baas in een organisatie, maar hij heeft geen zeggenschap over medewerkers in hun functie als OR-lid. De OR leden kiezen hun eigen ‘leiding’ en besturen zichzelf. Daardoor heeft de OR volledige zelfregie!

In onderstaande schets staat de OR ook buiten de hiërarchische organisatiestructuur en op gelijkwaardig niveau met de bestuurder.

Positie ondernemingsraad

Om als OR toch de eigen positie te versterken is het verstandig om regelmatig contact te hebben met de collega’s (achterban) in de organisatie. Hoe groter de groep des te meer de OR gewicht in de schaal kan leggen tijdens zijn overleg met de bestuurder. Maar ook de collega’s hebben er belang bij dat hun stem, ideeën, belangen gehoord worden door de directie/bestuurder. Daar is de ondernemingsraad tenslotte toch voor bedoeld!