DeepDemocracy; Inclusie;

Deep Democracy

Ook uw stem doet ertoe?

In mijn werk train, coach en faciliteer ik groepen in o.a. besluitvormingsprocessen. Dat levert mooie, leerzame en spannende gesprekken op. Ik werk vanuit de filosofie van Deep Democracy. Deep Democracy gaat over inclusie en gespreksvoering zonder oordeel, waardoor dat wat gezegd moet worden ook gezegd kan worden en dat de wijsheid van de minderheid wordt toegevoegd aan het meerderheidsgeluid. Op die manier doet iedereen ertoe en worden besluiten rijker!. Dat raakt mij en daar word ik blij van.

#GerlandaDirksen-Deep Democray #GerlandaDirksen-instructor-DeepDemocracy #GerlandaDirksen-facilitator-DD

Deep Democracy Training Level 1

Wil je alle meningen naar boven krijgen? Besluiten nemen waaraan iedereen zich kan verbinden? Met meer betrokkenheid vergaderen? Wil je leren omgaan met een grote diversiteit aan meningen in een groep? Of wil je op een andere manier kijken naar wat er leeft in de groep, zien welke spanningen en conflicten er spelen?

Deep Democracy biedt hiervoor de handvatten. In de training Deep Democracy Level 1 (van 4) krijg je de theorie en gespreksmodellen. Door oefening en ervaring leer je deze direct door te voeren in werk- én privésituaties.

Level 1
Tijdens deze tweedaagse training wordt de methode Deep Democracy in zijn geheel geïntroduceerd. Je leert de basisprincipes en een aantal krachtige tools om de Lewis methode van Deep Democracy zelf toe te passen. We focussen op hoe je bij besluitvorming het minderheidsbelang in kunt brengen en benutten. En we geven inzicht in de werking van rationele en emotionele patronen in een groep.

Voor wie?
Deep Democracy Level 1 is een (gespreks)methode voor iedereen die werkt met groepen; van het voeren van tweegesprekken tot werken met grote groepen. Denk hierbij onder andere aan leiders, managers, procesbegeleiders, docenten, (gespreks)facilitatoren, teamleiders en trainers.

Inhoud van de tweedaagse training
De deelnemers maken kennis met fundamentele theorie en direct bruikbaar diagnostische modellen en technieken;

  • check-in & check-out;
  • gedrag van de ‘terroristenlijn’ herkennen in een groep;
  • toepassen van de stappen van Deep Democracy;
  • methodieken om conversaties te voeren zoals het gesprek op voeten en pijlen gooien;
  • roltheorie;
  • het belang en de rol van neutraliteit.

Vooropleiding en niveau
Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Het volgen van de trainingen in de diverse levels vindt wel in volgorde plaats. Ervaring met het werken met groepen is gewenst. Daaronder verstaan we ook de groepen in de privésfeer.