Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De bedoeling van Medezeggenschap is werknemers de mogelijkheid geven mee te denken, te praten, te weten en te beslissen over het bedrijfsbeleid.

Sterke Medezeggenschap

Sterke medezeggenschap is in het belang van het bedrijf en de mensen die daar werken. Het is dus belangrijk dat medezeggenschap op een goede wijze invulling krijgt. Daar help ik graag aan mee door training, coaching, advies en procesbegeleiding. Zelf ben ik ruim 6 jaar actief geweest in de Ondernemingsraad van SBI Formaat. Juist die praktijk ervaring maakt de soms stroeve dynamiek in de medezeggenschap inzichtelijk. Mijn kracht zit vooral in het aangaan van de werkelijke dialoog tussen de OR-leden, de OR en de bestuurder/HRM en de OR met zijn achterban. Ook als het spannend wordt! Deep Democracy als methode is daarin behulpzaam.   
Medezeggenschap
Professionele Medezeggenschap
Doet aan Visie vorming

Is vroegtijdig betrokken

Neemt Initiatief

Heeft inhoudelijke inbreng

benut zijn mogelijkheden

toetst uitvoering van bedrijfsbeleid

heeft aandacht voor de achterban

stelt prioriteiten

Investeert in eigen ontwikkeling

heeft strategische netwerkrelaties

Onderhoud een goed overleg

Interesse voor meer?

Via SBI Formaat ben ik goed te bereiken: mobiel 06 525 990 24