Medezeggenschap-Versterker

Als senior trainer-adviseur-coach ontwerp, organiseer en begeleid ik leeractiviteiten voor diverse ondernemingsraden en zijn commissies, Bestuurders en HRM. Dit doe ik graag in goed overleg en in samenwerking met de deelnemers.

Mijn visie op medezeggenschap is dat werknemers een stem moeten hebben die er toe doet! Maak daar goed gebruik van en denk, praat en doe mee! Direct via gesprekken en overleggen in de lijnorganisatie en indirect via de ondernemingsraad.

Vaak worden ondernemingsraden gezien als een groep ‘lastige’ medewerkers die wettelijk verplicht zijn. Hiermee doe je de OR-leden veel te kort.

In veel organisaties worden ideeën en wensen van mensen op de werkvloer onvoldoende serieus genomen door leidinggevenden en komen niet door bij de directie en/of de bestuurder van een organisatie. Een ondernemingsraad kan er juist voor zorgen dat de geluiden van de werkvloer wel worden gehoord en in het overleg met de bestuurder serieus een plek krijgen. Dit vraagt om een zelfbewuste en sterke ondernemingsraad met voldoende kennis, vaardigheden en inzichten. Om dit te bereiken zet ik mijn kennis en ervaring graag in.

Mijn motto is: Medezeggenschap maak je samen