Privacybeleid

Bij het verlenen van diensten in de praktijk verwerken we uw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan is deze privacyverklaring opgesteld.

Gerlanda Dirksen is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in de site. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met je privacy om te gaan. Op deze pagina leest je meer over welke gegevens ze we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt je hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Gerlanda Dirksen. Je dient je ervan bewust te zijn dat Gerlanda Dirksen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de privacyverklaring te accepteren.

Gerlanda Dirksen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

WIJ VERWERKEND DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Gerlanda Dirksen en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Gerlanda Dirksen verstrekt.

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je vragen, bericht, reactie
 • Je aanmeldingen voor diensten, activiteiten
 • Technische gegevens zoals IP-adres

WAAROM WIJ DEZE GEGEVENS VERWERKEN 

 • Om optimaal met je te communiceren en van dienst te zijn voor training, coaching en advies.
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van ons aanbod.
 • Voor analyse en verbetering van onze dienstverlening

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, met jouw toestemming en/of vanwege een gerechtvaardigd belang.

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met je tot stand komt. Sommige gegevens moeten wel langer bewaard worden, om wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten waaronder de fiscale bewaarplicht.

WAT WIJ DELEN MET DERDEN

De informatie wordt alleen met derden gedeeld als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze mensen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Wij maken gebruik van:

 • Google-Analytics – met volledig geanonimiseerde gegevens houden wij gebruikersstatistieken bij. Hierdoor kunnen wij zien welke pagina’s populair zijn en welke pagina’s verbeterd moeten worden.
 • Google-reCAPTCHA – een speciale spam beveiliging van Google
 • Akismet – om spam te verminderen.

Daarnaast kunnen je gegevens door derden worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Instagram of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

COOKIES

Op de website zijn functionele cookies in gebruik om de online dienstverlening te verbeteren. Via die cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt.

JE RECHTEN

Je hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien, door ons te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen wanneer de gegevens niet langer juist zijn of verwerking hiervan niet langer is gerechtvaardigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@gerlandadirksen.nl en wij zullen dan zo snel mogelijk, op je verzoek reageren. Wij vragen hiervoor in sommige gevallen om je legitimatie, ter bescherming van je privacy.

VRAGEN EN FEEDBACK

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Gerlanda Dirksen, stationsstraat 29, 1391 GM Abcoude, telefoon 06 13 212 888

Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGING VAN DIT PRIVACYBELEID

Gerlanda Dirksen mag de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 februari 2024