Het ‘goud’ in de ondernemingsraad. Ondernemingsraadsleden beschikken over diverse talenten, competenties of noem het ‘goud’ aan kennis en ervaring. De kunst is om dit ‘goud’ zo goed mogelijk in beeld te krijgen, te benoemen en in te zetten. Dat kan met de competentiemeter. Onlangs heb ik die toegepast bij een klant van mij …een ondernemingsraad. […]

Dè competentiescan voor ondernemingsraden Meer lezen »