leerplatform ondernemingsraden

Wat is de rol van de medezeggenschap bij besluiten als gevolg van de decentralisaties en transities van de AWBZ naar de WMO en de komst van de Participatiewet, van verzorgingsstaat naar participatiestaat? Bovenstaande ontwikkelingen kunnen OR-leden uit de W&MD sector nu ook op ons digitale leerplatform met elkaar delen. Samen leren staat hierin centraal.

Leerplatform voor ondernemingsraden W&MD NN Meer lezen »