medezeggenschap

Volgens de VVD weten ondernemingsraden beter dan vakbonden waar op de werkvloer behoefte aan is. “Willen werknemers meer loon, of willen ze meer scholing. Willen ze meer loon en minder vakantiedagen of andersom.” Meer lezen..    

Het concurrentievermogen en de productiviteit verhogen: er is niets mis mee. Bedrijven die mee willen blijven doen, moeten innoveren. Ook niets mis mee. Maar gaat innovatie alleen over producten, processen en techniek? Of gaat het om meer? Sociale innovatie is het toverwoord! Werknemers betrekken, ruimte geven voor nieuwe ideeën, slimmer werken… Opmerkelijk echter dat sociale innovatie …

Sociale Innovatie met krachtige medezeggenschap Lees verder »

Een democratisch gekozen medewerkers overlegorgaan in een hiërarchische omgeving. Het kan met een ondernemingsraad.