Een democratisch gekozen medewerkers overlegorgaan in een hiërarchische omgeving. Het kan met een ondernemingsraad.