Verdiepingscursus voor OR-leden

Een verdiepingstraining in de vorm van een MedezeggenschapsGame

Verdiepingstraining OR GerlandaDirksen.nl

Door: Gerlanda Dirksen

Ook dit jaar starten er weer tweedaagse trainingen voor leden van Ondernemingsraden die op strategische, tactische en operationele niveau met medezeggenschap aan de slag willen. Deze twee dagen kent als rode draad: leren van en met elkaar door te doen. Dit in een fictieve organisatie die flink gaat reorganiseren. Hoe ga je daar mee om als ondernemingsraad? U zult het ervaren, bespreken en leren..

In deze verdiepingstraining ziet u allerlei facetten van het OR-werk voorbij komen. Door te doen, te ervaren, te reflecteren en aanvullende theorie, ontdekt u wat er gebeurd en leert u weer een stap verder te komen.

Na deze verdiepingstraining hebt u meer kennis, ervaring en inzichten m.b.t.: 

  • Het efficiënt en effectief hanteren van een advies en instemmingsaanvraag.
  • Het strategisch handelen als OR(-lid).
  • Het formuleren, onderbouwen en stellen van vragen aan anderen.
  • De stappen van het besluitvormingsproces in de praktijk.
  • De verschillende manieren en middelen van communicatie met achterban, bestuurder OR-leden.
  • De stappen bij het inschakelen van (externe) deskundigen.
  • De effecten van uw persoonlijke stijl in het overleg met achterban, bestuurder, OR-leden.
  • Het geven van een reactie op de advies en instemmingsaanvraag.
  • Uw eigen ontwikkeltraject.

Voor wie is dit interessant?

Voor OR-leden die zich verder willen verdiepen in de vaardigheden, de strategische werkwijze en de dynamiek van het OR-werk..

Meer informatie vindt u via SBI Formaat