Zit er anno 2014 bij ondernemingsraden nog leven in Duurzaam Inzetbaarheid?

 

Door Gerlanda Dirksen

De term duurzaam inzetbaarheid is voor veel ondernemingsraden wel bekend. Althans er is al veel over geschreven en gezegd. Ook ik heb er met regelmaat seminars en trainingen over gegeven. Voor meer informatie hierover zie slideshare

plaatje duurzaam inzetbaarheid

 

 

 

 

Wat ik mij nu afvraag is…zit er anno 2014 nog leven in het begrip Duurzaam Inzetbaarheid bij ondernemingsraden?

Voor  organisaties blijft het belangrijk te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Immers om goed te blijven presteren hebben zij medewerkers nodig die toegevoegde waarde leveren. Ook voor medewerkers is Duurzaam Inzetbaarheid essentieel omdat zij hierdoor ook in veranderende omstandigheden meerwaarde kunnen bieden. Het maatschappelijke belang van Duurzaam Inzetbaarheid is dat we op die manier bij heel veel mensen de arbeidsparticipatie op peil kunnen houden. Met alle voordelen van dien.

 

Werkgevers die inzetten op duurzaam inzetbaarheid:

 • Hebben veelal te maken met een laag ziekteverzuim en lagere (faal)kosten
 • Zijn in staat om – ondanks de crisis en de krapte op de arbeidsmarkt,  goed personeel te vinden en te binden.
 • Beschikken over gemotiveerd en betrokken personeel omdat zij oog en hoor hebben voor de aanwezige wensen en talenten van hun mensen
 • Kunnen goed inspelen op de veranderende omstandigheden rondom hun bedrijf

DI gerlandadirksen

Waarom blijft Duurzaam Inzetbaarheid voor de Ondernemingsraad van belang?  

Kijk eens om je heen in je organisatie als ondernemingsraad….wat zie je dan allemaal gebeuren?

De kans is groot dat je ontdekt dat de gemiddelde leeftijd van collega’s langzaam maar zeker stijgt. Waarschijnlijk gaan er de komende jaren ook veel collega’s met pensioen. Is iedereen competent en gemotiveerd om elke dag zijn werk uit te voeren op een goede en prettige manier? En hoe zit het met de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers? Zijn collega’s tevreden met wat ze doen, hoe ze het doen. Doen zij nieuwe ervaringen op en stromen zij door naar andere functies en/of werkplekken?

Als Duurzaam Inzetbaarheid een onderwerp is waar werkelijk aandacht aan wordt besteed dan zorgt ook de ondernemingsraad ervoor dat:

 • Alle collega’s gemotiveerd en gezond hun werk kunnen blijven doen.
 • Het werk voldoende gevarieerd en uitdagend is
 • Geïnvesteerd wordt in ontwikkeling waardoor vakmanschap op peil blijft en behouden wordt
 • Er oog en oor is voor talenten, behoeften en ambities van collega’s en dat slim benut wordt

 

Wat als we iets of niets doen?

Als we iets doen……dan in het mooiste geval: Als we niets doen….dan in het ergste geval:
 • Blijven jonge en oudere collega’s gemotiveerd en gezond aan het werk, minstens tot de pensioenleeftijd;
 • Is het werk  voor alle collega’s afwisselend en uitdagend;
 • Krijgen collega’s van alle leeftijden trainingen en opleidingen om bij te blijven in hun vak, de inzetbaarheid van alle werknemers wordt op peil gehouden;
 • Wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en ambities van collega’s van alle leeftijden;
 • Scoort de organisatie goed met ziekte- en verzuimbeheer, productiviteit en medewerkerstevredenheid;
 • Komen mensen graag bij uw organisatie werken;
 • Is job hoppen is aantrekkelijk; collega’s maken graag binnen uw organisatie carrière;
 • Is uw organisatie een aantrekkelijke werkgever met een rooskleurig toekomstperspectief .
 • Gaan oudere collega’s gestaag op hun pensioen af;
 • Verdwijnt de ervaring en kennis van de oudere collega’s uit de organisatie;
 • Komen we moeilijk  aan nieuw bloed. Jongere collega’s zijn schaars, zien snel elders verbeterkansen en blijven maar kort in dienst;
 • Wordt het moeilijk om voldoende capaciteit op de werkvloer te houden;
 • Wordt het moeilijk om de kwaliteit van het werk op een hoog niveau te houden;
 • Komt er meer druk op uw collega’s om het werk toch uitgevoerd te krijgen;
 • Daalt het plezier in het werk door deze druk;
 • Haken steeds meer collega’s  letterlijk of figuurlijk af;
 • Krijgt de organisatie een slechter imago als werkgever en is daardoor minder aantrekkelijk voor nieuwkomers;
 • Wordt het voor de organisatie moeilijk om het hoofd boven water te houden.

 

Rol van de ondernemingsraad

Het verstevigen van Duurzaam Inzetbaarheid voor alle medewerkers  moet uiteindelijk tussen de oren van de medewerker zelf, leidinggevenden, het (top) management, HRM komen en deel gaan uitmaken van het lange termijn beleid. Van belang is dat er op alle niveaus in de organisatie aandacht is voor de continuïteit van inzetbaarheidsbeleid en de borging daarvan in het HRM beleid. Ook bij de  ondernemingsraad.

De ondernemingsraad kan dat bereiken door regelmatig resultaten van het beleid te bespreken. Neem hiertoe het initiatief en stel kritische vragen. Wanneer blijkt dat de vacatures op een passende manier zijn vervuld, de arbeidsmobiliteit stijgt, de medewerkers blij en tevredener zijn, de werkgelegenheid en prestaties goed zijn en het verzuimpercentage daalt dan heeft de Ondernemingsraad absoluut bijgedragen aan het levend houden van Duurzaam Inzetbaarheid.

Succes en een duurzaam inzetbaar 2014